Poistenie platieb

Nám nie je jedno, či splácate svoje účty, keď ste chorí.

O poistení

Poistenie platieb je produkt Poštovej poisťovne, vďaka ktorému sa vyhnete obavám z výpadku príjmu pri dlhodobej PN. Poistenie vám pomôže zvládnuť pravidelné výdavky počas PN vo výške 100 € mesačne v trvaní až 6 mesiacov.

Ako sa poistiť

Poistenie platieb si môžete uzatvoriť k Užitočnému účtu od Poštovej banky podpísaním jednoduchej žiadosti o poistenie v každej pobočke Poštovej banky. Poistenie si môžete uzatvoriť maximálne k trom účtom. Poplatok za poistenie je 1,50 € mesačne.

Poistné podmienky

Poistenie je určené pre každého klienta mladšieho ako 62 rokov, okrem:

  • invalidného dôchodcu,
  • starobného dôchodcu,
  • poberateľa úrazovej renty.

Poistné plnenie

Nárok na poistné plnenie vám vzniká pri trvaní PN viac ako 60 po sebe nasledujúcich dní. Poistné plnenie sa vypláca v mesačných platbách vo výške 100€, počas 6 mesiacov. Toto obdobie sa vzťahuje na jednu PN.

Prvú platbu vám uhradíme za mesiac, v ktorom  budete 60. deň v nepretržitej PN. Ďalšie platby vyplatíme za každý ďalší začatý kalendárny mesiac trvania PN. Vyplateniu platby predchádza zdokladovanie trvania PN.

 

Pán Horák si v auguste založil Užitočný účet v Poštovej banke spolu s poistením platieb. Pri úraze nohy bol pán Horák 3,5 mesiaca na PN a to v období od 1.septembra do 15. decembra. Za mesiac október, v ktorom bol pán Horák 60. deň na PN vyplatíme prvú platbu vo výške 100€. Keďže PN pokračovala aj v mesiaci november, získa pán Horák ďalšie plnenie vo výške 100€. Poslednú platbu 100 € vyplatíme za mesiac december, pretože PN si pán Horák čerpal do 15. decembra. Spolu pánovi Horákovi vyplatíme 300 €.